Impulsa els teus projectes

Cada espai requereix uns requisits especials, com per exemple són els laboratoris, espais farmacèutics o hospitals. Les instal·lacions elèctriques tenen un paper molt important en aquests espais, llocs on treballem amb materials químics o d’ús constant, fins i tot amb canvis de temperatura. Són unes característiques específiques que han de complir el nostre mobiliari per a la seva durabilitat i resistència a tots aquests elements.

La part d’instal·lació de sistemes d’extracció específics són primordials per a uns certs laboratoris que poden ser mitjançant braços, màquines extractores o campanes amb tancament. Alhora que es van ampliant aquests espais, s’ha d’anar (ampliant) reestructurant la xarxa elèctrica mitjançant quadres elèctrics i punts de connexió.

Per a aquests llocs, que millor que treballar amb paviments continus com l’epoxi, que generen paviments sense juntes, de diferents acabats i colors.